КОМПЮТЪРНИ

ИНФОРМАЦИОННИ

СИСТЕМИ

ВСИЧКО за обезпечаване на Вашата дейност

можете да намерите при нас:

- Проектиране, изграждане и сервиз на компютърни информационни системи;

- Изграждане и поддръжка на хибридни и IP телекомуникационни централи;

- Продажба и сервиз на компютърна и офис техника;

- Проектиране и изграждане на мрежова инфраструктура;

- Изграждане на мултимедийни системи.

Вижте повече

Ние предлагаме ...

Качествени и функционални продукти на конкурентна цена

За всеки клиент и всеки отделен проблем се стремим да осигурим разнообразие от инженерни решения и заедно с клиента да намерим това, което най-точно отговаря на неговите изисквания.

Ние се чувстваме задължени да предложим превъзходен сервиз и поддръжка на системите във всеки аспект, за да осигурим спокойствието и комфорта на нашите клиенти.

Предлагаме още ...

Комплексни инженерингови разработки

Ако сте решили да инвестирате в техника, заслужава си да получите максималното от нейните възможности и да я поставите в подчинение на Вашите нужди.

Специалистите на Делфин- 3 работят в екип за добрите решения на твърде разнообразните и неочаквани понякога проблеми. Силата ни е в изграждане на интегрирани системи за комплексно оборудване на обекти, инженеринг в областта на информационните технологии, системи за сигурност, автоматизация и администриране.

 

 

ИНТЕРНЕТ

ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИЯ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

(съгласно Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения)

 

♦  Максимална постигната скорост на предаване на данни: 50 Mbps;

♦  Минимална постигната скорост на предаване на данни: 8 Mbps;

♦  Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни: 10 Mbps;

♦  Средна стойност на закъснението при предаване на данни: 6 ms;

♦  Стандартно отклонение на закъснението: 12 ms.

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Сервизите на Делфин- 3 осигуряват пълно обслужване на място при клиента:

♦ Доставка и инсталация на техниката;

♦  Доставка на консумативи;

♦  Гаранционна поддръжка;

♦  Обучение за работа;

♦  Текуща системна помощ;

♦  Консултации, проектиране, демонстрации;

♦  Извънгаранционна поддръжка с богат склад от резервни части;

♦  Обновяване и разширяване на стара техника;

♦  Абонаментна система на обслужване.

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)