ЕЛИТ™ ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

 Основни функционалности:

♦  Системата позволява въвеждане на договори за изпълнение на СМР (строително монтажни работи) и съответните възлагателни писма към тях с последваща обработка;

♦  Изградена е номенклатура за попълване на необходимата информация – суми по договора, предмет на договора, източник на финансиране и т.н.;

♦  На база въведените фактури за изпълнение по договорите се издават платежни нареждания, които се осчетоводяват автоматично;

♦  Разработена е справка за бюджетиране по договорите, която е изготвена в няколко варианта, дава пълна информация за пълните суми по договори – фактурирано, платено, авансови плащания, детайлно по документи и обобщено;

♦  Разработена е справка по чл.22б от ЗОП – профил на купувача по договори, дата и основание за плащане.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)