ЕЛИТ™ ХРАНЕНЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Основни функционалности:

♦  Калкулационна ведомост;

♦  Заявка от предходен ден за меню в стол с информация за нужните продукти за приготвянето на ястията в менюто;

♦  Генериране на заявка за продукти към доставчка достигнали минимални наличности;

♦  Наличност по ястия;

♦  Ограничение за маркиране при изчерпване на приготвените ястия;

♦  Прехвърляне на ястия и продукти между отделни обекти;

♦  Автоматично изчисление на продажни цени на база себестойност;

♦  Работа в една база на отдалечени обекти с възможност за обобщени справки, единно меню и рецепти, различни продажни цени при необходимост.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)