ЕЛИТ™  СОФТУЕР ЗА ТАКСУВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Основни функционалности:

♦  Програмният продукт е предназначен за различни видове социални заведения /дневни центрове, Домашен социален патронаж, ДСХ и ДСХФУ/;

♦  Възможност за настройване според вида на услугите, които ще се таксуват – разнос на храна по домове, почасова помощ в дома, дневен център или дом за стари хора/хоспис;

♦  Поддържа се подробен списък с данни на лицата, които се възползват от услугите /ЕГН, Име, адрес, пенсия, район, вид диета и др./;

♦  Печат на договори;

♦  Възможност за следене на различни видове такси /пълна, фронтоваци, непълна и т.н./ и начини на заплащане /каса, инкасатор/, както и поддържане на социален минимум;

♦  Възможност за различни видове диети и цени към тях;

 

 

♦  Възможност за поддържане на различни часови ставки за услугата почасова помощ в дома;

 

Продължава на следваща страница

 

♦  Допускане на последваща промяна данните на лицата, с възможност за следене на история /промяна на район, диета и т.н./, както и следене на напусналите лица по дата и причина на отписване;

♦  Според вида на услугата, която се таксува се предоставя възможност за следене на различни видове присъствени листи;

♦  Възможност за издаване на квитанции/ордери и следeне на плащания;

♦  Възможност за различни видове справки:

 • Таксова книга;
 • Месечен отчет по райони;
 • Разпределение по райони/диети;
 • Отчислени/Зачислени за период;
 • Неиздължени суми;
 • Отчислени с неиздължени суми и други.

♦  Отворена за промени.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

 • Демонстрации в реално време с реални данни
 • Внедряване в реална експлоатация
 • Обучение
 • Нормативна поддръжка
 • Текуща системна помощ
 • Нови разработки по заявка
 • Консултации
 • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)