СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

 

 

 ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

 

 

 

 

 

 
Видеонаблюдение 

АНАЛОГОВО

Камери

Видеоконтролери

Други продукти

МРЕЖОВО

Камери

Видеоконтролери

Други продукти

Контрол на достъпа 

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В ОБЕКТИ

     Заключващи механизми

     Управляващи устройства

     Аксесоари

     Софтуер

СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В ОБЕКТИ

     Блокиращи механизми

     Управляващи устройства

     Аксесоари

     Софтуер

СКРИТИ ЕЛЕКТРОННИ БЛОКИРОВКИ ЗА ВРАТИ

     Заключващи механизми

     Управляващи устройства

     Аксесоари

Персонална сигурност 

СКЕНЕРИ

Комплект апаратура за откриване на скрити подслушвателни устройства

Скенер за радиобълхи

ЗАГЛУШИТЕЛИ

Аудиозаглушител

Портативен GSM заглушител

Стационарен GSM заглушител

Сигнално-охранителна техника

ОХРАНИТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

Пасивен ИЧ датчик

Пасивен ИЧ датчик за тавански монтаж

Комбиниран инфрачервен с микровълнов датчик

Акустичен датчик

Магнитен контакт за врата

КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

Контролен панел 16-128 зони

Контролен панел 16-64 зони

Контролен панел 8-32 зони

Контролен панел

ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА

Серия СВЧ бариери с обхват 100 / 150 / 200 м

Серия трилъчеви ИЧ бариери за средни и големи дистанции

Инфрачервени бариери за средни и дълги дистанции

Външен комбиниран обемен датчик

Инфрачервени бариери със соларно захранване и изходен радиосигнал

Далекообхватни радио паник бутони с един канал (до 500 м) и два канала (до 1000 м)

 
Сигнални устройства

за автомобили със специален режим на движение

 

ПОЛИЦЕЙСКИ АВТОМОБИЛИ

ПОЖАРНИ АВТОМОБИЛИ И ЛИНЕЙКИ

ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Сервизите на Делфин- 3 осигуряват пълно обслужване на място при клиента:

♦ Доставка и инсталация на техниката;

♦  Доставка на консумативи;

♦  Гаранционна поддръжка;

♦  Обучение за работа;

♦  Текуща системна помощ;

♦  Консултации, проектиране, демонстрации;

♦  Извънгаранционна поддръжка с богат склад от резервни части;

♦  Обновяване и разширяване на стара техника;

♦  Абонаментна система на обслужване.

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)