ЕЛИТ™ КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Програма за управление на системи за контрол на достъпа в предприятия, банки, обществени сгради, хотели, паркинги и др.
Основни функционалности:

♦  Въвеждане на параметри за врата – код и тип на четеца, времеви зони за достъп, връзка към алармена система;

♦  Следене движението на хора в обекта – разделно управление на служителски и посетителски потоци;

♦  Създаване на йерархия в правата на достъп;

♦  Права за достъп в различни времеви интервали и комбинации;

♦  Следене на работното време;

♦  Контрол и справки за осъществените транзакции;

♦  Справка за отработеното време на всеки служител;

♦  Калкулиране на дължими суми за престой на МПС;

 

♦  Вход от ПП ЕЛИТ- ЛИЧЕН СЪСТАВ;

♦  Изход към програма за формиране на заплати.

♦  Калкулиране на дължими суми за престой на МПС.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)