ЕЛИТ™ ФАКТУРИРАНЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
Основни функционалности:

♦  Възможност за издаване на фактури с различни ДДС ставки и основания, дебитни и кредитни известия към тях, както и на протоколи;

♦  Бърз и лесен екран за въвеждане, корекция и търсене на документи;

♦  Разнообразни справки с възможен изход към различни формати файлове - pdf, doc, xls: опис по документи, опис по видове плащания, опис по групи услуги и др.;

♦  Възможност за автоматично осчетоводяване на документи по сметки, параграфи и др. характеристики;

♦  Възможност за връзка с фискално устройство;

♦  Права на достъп;

♦  Работа в мрежа.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)