ЕЛИТ™ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Програмният продукт е предназначен за обслужване цялостната дейност на Професионалния домоуправител
 Основни функционалности:

♦  поддържане на подробна информация за обектите, които се обслужват и имотите към тях;

♦  въвеждане на различни видове разходи и такси, групирани според нуджите на ПД /Такси към домоуправител, Такси за режийни разходи, Такси за ремонт и поддръжка на общи части и др./;

♦  калкулиране и начисляване на такси и разходи, като се предоставят различни варианти за това. Системата дава възможност потребителя сам да определи начините на формиране на разходите /твърди, калкулативни и др./ и тяхното разпределяне по имоти /на брой живущи, на площ и т.н./

♦  събиране на задължения, с възможност за разпечатване на ордери и квитанции, и издаване на фактури;

♦  следене на месечните задължения по имоти;

 

♦  генериране на богат набор от справки, както за нуждите на домоуправителя, така и с разяснителен характер за живущите. Възможно е извеждане на различни видове Касови книги според групата такси; разнообразие от обобщени и детайлни отчети за текущия и изминали периоди по видове такси, собственици; платени и неплатени задължения и прочие.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)