ЕЛИТ™ ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

Основни функционалности:

♦  Следи за присъствията и отсъствията на децата в детските градини;

♦  Събиране и отчитане на приходите в детските градини;

♦  Съхранява подробна информация за всяко дете – име, ЕГН, адрес, родител, личен лекар, телефони и e-mail за връзка, привилегии и др.;

♦  Следи да не се дублира плащане за дете за даден период;

♦  Поддържа номенклатура на групите в детската градина;

♦  Издава квитанции за плащане на такси и депозити в брой;

♦  Електронно плащане на таксите чрез Epay.bg, Easypay.bg, електронно банкиране, електронно плащане на такси чрез дебитни и кредитни карти;

 

♦  Уведомяване на родителите за размера на месечната такса чрез електронна поща;

♦  Генерира справки по зададен период и видове постъпления за: издадени квитанции, посещаемост на детската градина, отсъствие по групи, подробен или обобщен присъствен списък, неплатени такси, събрани депозити, движение на депозитите, начислени и събрани такси, неплатени такси към дадена дата, издаване на служебни бележки и удостоверения по образец, справка за платени такси по банков път и по електронен път;

♦  Изготвя месечни отчети;                ♦  Изготвя таксова книга;

♦  Права на достъп;                               ♦  Работа в мрежа.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)