ЕЛИТ™ ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЖИВОТНИТЕ В ЗООПАРК

 Основни функционалности:

♦  Поддържа подробна информация за всяко животно, състояща се от клас, разред, вид, латинско и българско наименование, пол, произход, дата на раждане, смъртен акт и др., както и тяхното родословие;

♦  Дава възможност за проследява историята на животните и съставяне на картони;

♦  Формиране на различни диети по видове животни, сезони и дни от седмицата;

♦  Изготвяне на автоматични заявки за необходимите продукти;

♦  Възможност за търсене на информация по различни критерии и изготвяне на богат набор от справки;

♦  Възможност за дефиниране на различни права на достъп в системата;

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)