СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА

♦  Проектиране, изграждане и поддръжка на СОТ за нуждите на вътрешна или периметрова охрана.

♦  Изграждане на системи в обществени, учебни, производствени и други сгради, офиси, домове.

♦  Изграждане в комплекси- производствени, почивни, увеселителни, жилищни обекти.

♦  Соларни системи за отдалечени от захранване и комуникации обекти.

♦  Изграждане на радиосистеми и информационни мрежи, свързващи СОТ.

♦  Интегриране с автоматики в обектите за удобство в бита, успоредно с функциите на охрана.

♦  Интегриране с други системи за сигурност.

За повече информация

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Сервизите на Делфин- 3 осигуряват пълно обслужване на място при клиента:

♦ Доставка и инсталация на техниката;

♦  Доставка на консумативи;

♦  Гаранционна поддръжка;

♦  Обучение за работа;

♦  Текуща системна помощ;

♦  Консултации, проектиране, демонстрации;

♦  Извънгаранционна поддръжка с богат склад от резервни части;

♦  Обновяване и разширяване на стара техника;

♦  Абонаментна система на обслужване.

 

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)