ЕЛИТ™ ХОТЕЛ

Основни функционалности:

♦  Схематично представяне на стаите в хотела с възможност да се разполагат по екрана според изискванията на клиента. Цветна индикация за състоянието на стаите в зависимост от статуса, вида заетост, резервации, неплатени услуги.

♦  Въвеждане на резервации с указване на типове и брой стаи, вид на изхранването и брой на гостите, възможност за указване на конкретни номера стаи към резервацията. Въвеждане на специални цени за конкретната резервация, приспадане на депозити и отстъпки. Възможност за въвеждане на резервации по руминг листи.

♦  Разнообразни справки за перспективна заетост по номера, типове помещения, туроператори, съобразено с контингенти. Прогнозна справка за изхранването.

♦  Възможност за интегриране на онлайн модул за резервации към сайта на хотела във връзка с хотелската база данни;

♦  Неограничен брой тарифи за хотелско настаняване с разпределяне по сезони, възрастови групи, типове стаи, вид изхранване;

Продължава на следваща страница

♦  Възможност за работа с цени в различни валути с различни данъчни ставки;

♦  Следене на заетост на сейфове;

♦  Номенклатура с неограничен брой допълнителни услуги. Начисляване на допълнителни услуги с възможност за лесни корекции и анулации при съответни права на достъп. Следене наличности за мини бар, продажба на стоки от рецепция;

♦  Настаняване на гости– индивидуални и организирани. Поддържане на бази данни за преминали гости. Изготвяне на разнообразни поименни справки за пребиваващи, заминаващи и преминали гости. Според зададените права на достъп – възможности за промени в престоя, типа настаняване, вида изхранване, задаване на цени и отстъпки в цените на гостите по време на престоя им в хотела.

♦  Изготвяне на хотелски регистър;

 

♦  Хотелска каса с приключване за всеки администратор;

♦  Разнообразни справки – за гости, реализирани нощувки, приходи от различните видове услуги, заетост. Възможности за настройване на вида на справките. Експорт в Excel и Adobe.

♦  Възможност за залагане на периоди за почистване и зареждане на стаите с генериране на съответните справки за почистване по камериери, етажи, типове помещения;

 

Продължава на следваща страница

 

♦  Пълно обслужване на плащанията в хотела. Издаване на платежни документи (сметки, фактури, известия) с различни видове плащания и изготвяне на счетоводни отчети. Възможност за издаване на платежни документи за гост, стая, група, външни клиенти, предварителни и последващи плащания. Разработен е и трансфер към различни счетоводни продукти.

♦  Издаване на фактури в лева на база инвойсите към туроператорите;

♦  Справки за приходите по периоди, туроператори, видове туристи, тип настаняване, изхранване, във валута и в лева;

♦  Настройка на различни права на достъп на потребителите до номенклатури, основни функции в програмата и справки;

♦  Външни ресторантски кредити при връзка с ЕЛИТ Ресторант;

♦  При връзка с ЕЛИТ Телефонна централа– автоматично разнасяне на телефонните разговори по стаите, възможност за прехвърляне на разговор, проведен на рецепция към сметката на гост на хотела;

♦  Връзка с фискални устройства;

♦  Връзка с четец на лични документи.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)