ЕЛИТ™ ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Програмният продукт е предназначен за изготвяне, разпечатване и съхранение на платежни документи.

 Основни функционалности:

♦  Поддържа следните видове документи: - платежно нареждане от/към бюджета - платежно нареждане за кредитен превод - платежно нареждане за директен дебит - вносна бележка - нареждане разписка - бюджетно платежно нареждане - нареждане за масово плащане - приходен касов ордер;

♦  Поддържа отворени номенклатури на банки и банкови сметки (с контрол на валидност), контрагенти на потребителя и видове плащания;

♦  Възможност за въвеждане, промяна, изтриване и разпечатване на платежни доклументи, както и за тяхното копиране с оглед на последващо използване;

♦  Запис на платежни документи във файл – изготвя файлове за преводи по банков път за избрана от клиента банка;

♦  Връзка към ЕЛИТ- РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, като получава автоматично информация от рекапитулациите за необходимите плащания към бюджета;

♦  Парола за достъп и работа в мрежа.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)