СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В ОБЕКТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО им е да събират, съхраняват и предоставят за анализи информация, свързана с наличието или отсъствието на определени групи от хора в територията на обекта.

СЪСТОЯТ СЕ от хардуерна периферия, работеща под управление на подходящ софтуер, инсталиран на работната станция на системния администратор.

    В основата са интелигентните картови терминали от тип К 6750В малки обекти те могат да работят и автономно, без постоянна връзка с работната станция. Това е възможно благодарение на вградената памет за оторизирани картови номера (типично около 10000), вградените календар и часовник, буферната памет за транзакции (типично пак около 10000) и предвидените възможности за програмиране и работа с терминала в автономен режим чрез вградената клавиатура и двуреден течнокристален дисплей. Можем да оторизираме или отменим номера на карти за достъп и да им зададем времеви интервали на валидност.

Прочитането на валидна карта ще задейства отключване на даден механизъм. За целта терминалът има програмируем релеен изход. Възможно е да проследим дали след отключване, вратата се е затворила или е останала отворена (може да е подпряна с намерение да остане отворена). За целта терминалът има вход за обратна връзка от датчик на вратата. Ако той не се затвори след предвиден интервал от време, възможно е генериране на алармен сигнал, за което терминалът е оборудван и с алармен релеен изход. Сценариите за достъп също са програмируеми, например: период от време, през който достъпът е свободен (вратата не е заключена) и достъпът за посетители и служители не е санкциониран; следва период през който помещението ще е достъпно само за служители (или дори за определени служители); накрая идва часови интервал, през който вратата остава заключена и ако все пак бъде отворена, следва алармено предупреждение. Така работят редица салони за обслужване на граждани.

Описаните действия могат да се изпълняват самостоятелно от терминала К6750, но могат и да бъдат командвани от софтуер в онлайн режим. Особено удобен режим е този, при който терминалите са оставени да вземат решения на базата на програмираните в тях условия, а програмата се обръща към тях периодично, за да изтегли записаните транзакции от буферната памет и ги попълни в системната база от данни.

Това значително облекчава комуникациите и ускорява времената за достъп.

    Проблемът с възможно преотстъпване на карти е основен в системите за контрол на достъпа. Един от начините за справяне с него използването на биометрични методи за идентификация. За целта терминалът К3702 е оборудван със скенер за пръстови отпечатъци и памет за 2000 отпечатъка (типично). Можем да избираме между различни комбинации за осъществяване на достъп: само с палец, с палец и карта, с палец, карта и код. Вариантите предлагат избор на методи в широки граници: от максимално удобство до максимална сигурност.
Последните фирмуерни разработки добавиха използването на мобилни приложения за достъп с използване на смартфон, като комуникацията може да бъде осъществена чрез Блутуут или локална безжична мрежа.

Когато работим в свързана система, въвеждането на картови номера за попълване на бази от данни се осъществява удобно от четец на карти К 310 с USB изход, свързан към работната станция на системния администратор.

Например, процедурата при регистриране на посетители би могла да изглежда така: на портала има скенер за лични документи или талони на МПС, като след сканирането нужните данни се попълват автоматично в програмирани полета. После се прочита карта от „посетителския куп“ за достъп и евентуално - код за обекта на посещението. Така се изключват грешките от попълване „на ръка“.

 

 

  

 

СХЕМА

  СХЕМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ

 

 

 

  

 

УПРАВЛЯВАЩИ УСТРОЙСТВА

 

 

 

  

 

АКСЕСОАРИ

 

 

 

  

 

СОФТУЕР

 

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)