ФИРМЕН ПРОФИЛ

БИЗНЕС ДЕЙНОСТИТЕ на Делфин-3 са в областта на компютърните системи, мрежи и телекомуникации, офис оборудване, разработка на софтуерни продукти, охранителни системи, видеонаблюдение, системи за контрол на достъпа, автоматизация, цялостни инженерни проекти и решения, хардуерни и софтуерни услуги и сервиз.

Делфин-3 се създаде през 1990 г.

Днес, след повече от 29 години в бизнеса, ние сме горди с нашия прогрес в постигането на целите си. Убедени сме, че нашите принципи и фирмен стил ни осигуряват силна конкурентноспособност и водещи пазарни позиции.

Същността на нашата бизнес философия e

да постигнем високо ниво в комплексното задоволяване на клиента и да съумеем да превърнем бизнес контактите с нашите клиенти в дълготрайни и близки партньорски взаимоотношения.

Фирмената ни политика се опира на няколко основни принципа:

Ние се стремим да предлагаме качествени и функционални продукти на конкурентна цена. Следим отблизо тенденциите в развитието на световния пазар и считаме за наше задължение да информираме клиентите си за всички новости.

За всеки клиент и всеки отделен проблем се стремим да предложим разнообразие от инженерни решения и заедно с клиента да намерим това, което най-точно отговаря на неговите изисквания. Всяка новоинсталирана и пусната в действие система се нуждае от последваща поддръжка, подновяване и развитие.

Ние се чувстваме задължени да осигуряваме превъзходен сервиз и поддръжка на системите във всеки аспект, за да осигурим спокойствието и комфорта на нашите клиенти.

Като потвърждение на усилията ни за постигане на най-високо качество при обслужване на клиентите можем да посочим и факта, че Делфин-3 СД е сертифицирана по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008.

Ние силно ценим и вярваме в лоялността, предаността и професионалните умения на нашия екип от специалисти. Делфин-3 се ангажира с професионалното израстване на всеки служител, както и с осигуряването на безопасна, здравословна и комфортна работна среда.

 

Ние вярваме в свободното и открито общуване и в поощряването на творчеството и работата в екип.

 

Искрено се надяваме да Ви уверим, че Делфин-3 е в състояние да бъде добър Ваш партньор изцяло в услуга на всички Ваши потребности.
Защото усилията ни са посветени на идеята да не оставяме след себе си нерешени проблеми, а функционално издържани, удобни и надеждни технически решения.
В това намираме смисъла и удовлетворението от нашата работа.

БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ

КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Ние предлагаме качествени и функционални продукти на конкурентна цена, интегриране на всички продукти и подсистеми в една комплексна автоматизирана информационна система за управление, контрол и администриране на обекти от различен тип.

БИЗНЕС СОФТУЕР ЕЛИТ TM

Вече повече от 25 години разработваме и предлагаме многофункционален бизнес софтуер, съобразен с българския пазар и особеностите в управлението на фирмено и бюджетно счетоводство, склад, търговия, взаимоотношения с клиенти и контрол на персонала.

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

Следим отблизо тенденциите в развитието на световния пазар и предлагаме иновативни системи за видеонаблюдение, охрана, контрол на достъпа и автоматизация в производствени предприятия, административни сгради, търговски обекти, паркинги, хотели и др.

Вижте още

Какво друго предлагаме?

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отдавайки пространствено значение на сервизното обслужване, Делфин – 3 поддържа специализирани сервизи за обслужване на всички технически устройства, системи и софтуерни продукти на територията на цялата страна, с помощта на собствени сервизни специалисти, собствени сервизни автомобили, богат склад от резервни части и модерно диагнастично оборудване.

ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

Силата ни е в способността да интегрираме всички продукти и подсистеми в една комплексна автоматизирана информационна система за управление, контрол и администриране на обекти, като я осигурим с разработката на целия поддържащ я софтуер. Натрупахме опит в автоматизирането на различни по мащаби и предназначение обекти – производствени предприятия, административни сгради, търговски обекти, хотели и др.

Искате ли да видите…

РЕФЕРЕНЦИИ за нас?

НЯКОИ НАШИ КЛИЕНТИ?

НАШИ СЕРТИФИКАТИ?

РЕФЕРЕНЦИИ ОТ КЛИЕНТИ

НЯКОИ НАШИ КЛИЕНТИ

СЕРТИФИКАТИ

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)