ЕЛИТ™ ДОГОВОРИ И ЛИЗИНГ

Програмна система за автоматизиране на процеса по управление на договори и лизингова дейност. Благодарение на нея се повишава ефективността и качеството на поддържането и проследяването на договорните отношения с клиентите и текущите дейности по тяхното обслужване. Изградена е на базата на клиент- сървър технология, което позволява работа от централен офис и от множество отдалечени клонове. Системата гарантира защитеност на данните от нежелан достъп чрез използването на персонални кодове и пароли. 

Основни функционалности:

♦  Работа с различни видове договори;

♦  Поддържане на състояние на договора;

♦  Индивидуален погасителен план с възможност за автоматично генериране;

 

 

♦  Следене на плащанията по вноските по лизинговата схема;

♦  Автоматично създаване на договор за лизинг на база предварителен договор;

♦  Автоматично създаване на анекси към договор;

Продължава на следваща страница

 

 

♦  Прехвърляне на договори между клиенти;

♦  Поддържане на различни видове отстъпки и бонификации по договори;

♦  Номенклатури за офиси, оператори, клиенти, дилъри, валути, видове и начини на плащане;

♦  Справки за следене договори, плащания, падежи, задължения, бъдещи приходи, печалби;

♦  Възможност за настройване на допълнителни справки по желание на клиента.

 

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)