ЕЛИТ™  ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ

 
МОДУЛ РЕЗЕРВАЦИИ
 Основни функционалности:

♦  Обслужва въвеждането на поименни резервации на гостите;

♦  Издаване на заявки към хотелите;

♦  Следене на изпълнение на контингента по туроператори и хотели;

♦  Справки посрещане, изпращане на гости;

♦  Обобщени справки за период за преминали туристи по туроператори и хотели;

♦  Печат на ваучери под поредна номерация с логото на фирмата във формат А4 в 1, 2 или 3 екземпляра на страница;

 

 

♦  Справките могат да се експортират към MS Word или да се записват в pdf формат.

Продължава на следваща страница

 
МОДУЛ ДОГОВОРИ И ВАУЧЕРИ
 Основни функционалности:

♦  Въвеждане на договори с цени към туроператори и хотели – с всички особености, касаещи намаления за деца, безплатни дни, доплащания и отстъпки, комунални такси, трансфери, цени за различни пазари, специални оферти, уикенд цени, трансфер курортни такси, % за представителни разходи и реклама;

♦  Дава възможност за прехвърляне на въведените в модул резервации данни и последващо фактуриране или ръчно въвеждане на ваучерите от този модул и съответно издаване на инвойси на база въведените данни;

♦  Въвеждане и последващо приспадане на авансови плащания;

♦  Предлагат се обобщени справки за оборотите на база издадени и записани в програмата инвойси;

♦  Справките може да се експортират към MS Word, MS Excel или в pdf формат.

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА:
♦  on-line
♦  на място при клиента

 

ЕЛИТ™

СОФТУЕРЕН СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Софтуерният екип на Делфин -3 осигурява комплексно обслужване on-line и на място при клиента:

  • Демонстрации в реално време с реални данни
  • Внедряване в реална експлоатация
  • Обучение
  • Нормативна поддръжка
  • Текуща системна помощ
  • Нови разработки по заявка
  • Консултации
  • Абонаментно обслужване

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН ОФИС: гр. Варна, ул. Михаил Колони № 3, Тел. 052/603001 (6 линии), E-mail: dolphin-3@dolphin-3.bg, www.dolphin-3.bg

СОФТУЕРНА ГРУПА: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/600601 (4 линии)

СЕРВИЗ: гр. Варна, ул. Дрин № 1, Тел. 052/603000 (3 линии)