WE JUST LAUNCHED OUR NEW APP

Everything you need

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam condimentum maximus feugiat. Curabitur elementum viverra dolor at blandit. Vestibulum in mollis libero. Ut vulputate fringilla est.

  • Mauris eu erat elit. Ut quis orci nec dolor;
  • Mauris eu erat elit. Ut quis orci nec dolor;
  • Mauris eu erat elit. Ut quis orci nec dolor.
Ready to try out our new app?

Features

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отдавайки пространствено значение на сервизното обслужване, Делфин – 3 поддържа специализирани сервизи за обслужване на всички технически устройства, системи и софтуерни продукти на територията на цялата страна, с помощта на собствени сервизни специалисти, собствени сервизни автомобили, богат склад от резервни части и модерно диагнастично оборудване.

ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

Силата ни е в способността да интегрираме всички продукти и подсистеми в една комплексна автоматизирана информационна система за управление, контрол и администриране на обекти, като я осигурим с разработката на целия поддържащ я софтуер. Натрупахме опит в автоматизирането на различни по мащаби и предназначение обекти – производствени предприятия, административни сгради, търговски обекти, хотели и др.

КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Ние предлагаме качествени и функционални продукти на конкурентна цена, интегриране на всички продукти и подсистеми в една комплексна автоматизирана информационна система за управление, контрол и администриране на обекти от различен тип.

What our users say

Софтуерните продукти, собствена разработка на „Делфин-3“, се отличават с надеждност, достъпен интерфейс за работа с тях и висока степен на гъвкавост.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Препоръчваме „Делфин-3“ като надежден изпълнител на комплексни проекти в областта на пропускните системи и свързаните с тях софтуерни разработки.

MELIA GRAND HERMITAGE